Yhdessä juhlavuoden kynnyksellä

Maamme valmistautuu juhlimaan itsenäisyyttään tilanteessa, jossa kansakunnan sisäinen yhtenäisyys on koetuksella. Kuin muistutuksena haavoittuvuudestamme on juhlavuoden teemaksi valittu ”Yhdessä”. Tähän teemaan mekin liitymme juhliessamme 150-vuotista säätiötämme. Itse asiassa voimme tuoda aivan oman vahvan viestin tuohon juhlaan ottamalla aktiivisen roolin verkottajan ja keskustelun herättäjänä.

Juhlavuonna nostamme – kuin kissa häntäänsä – niiden ihmisten arvostusta, jotka tekevät päivittäistä työtään heikoimmassa asemassa olevien kanssa. He mahdollistavat monille kokemuksen yhdessä toimimisen rakentavasta voimasta. Teemme tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää paremmaksi. Luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään.

Rohkenemme myös sanoa, että juhlivalla Suomella on varaa kantaa vastuuta kaikkein heikoimmista. Näemme, että ihmisillä on kykyä ja halua kantaa yhdessä vastuuta toisistaan.

Me tiedämme, että kaikille ihmisarvoisen huomisen rakentaminen ei onnistu yksin. Haasteisiin on kyettävä tarttumaan ja ratkaisuja on kyettävä etsimään yhdessä. Siksi tuo teema on kuin meille asetettu mainio haaste: Me nostamme esiin kysymyksiä, jotka vaativat kaikkein eniten ratkaisemista yhdessä. Tarjoamme ratkaisu- ja toimintamalleja, jaamme osaamistamme ja opimme muilta. Toimimme vuorovaikutuksessa yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kokeilemme, erehdymme ja opimme yhdessä. Organisaatiot eivät näet kuole siihen, että ne tekevät vääriä asioita. Ne kuolevat siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään. Meidän on varmistettava, että Helsingin Diakonissalaitos on tavalla tai toisella olemassa vielä 150 vuoden päästä.  Emme voi tuudittautua harhaan, että maailma ympärillämme pysyy muuttumattomana. Meidän on uudistuttava kaikilla tasoilla ja kyettävä tekemään päätöksiä, joilla turvaamme diakoniatyön edellytykset ja toimintamme uudistamisen.

Yhtenä esimerkkinä tästä on se juuri saavutettu ratkaisu, jossa HDL, Diacor ja Terveystalo ryhtyvät rakentamaan tulevaisuutta yhdessä. Uskomme voivamme yhdessä rakentaa huomisen sotea ja hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kansakunnan sisäinen yhtenäisyys voisi toteutua hyvinvoinnin oikeudenmukaisena jakaantumisena.

Ensi vuosi on juhlavuosi. Voimme aloittaa sen ylpeänä tehdystä työstämme ja siitä, mitä tulemme jatkossakin tekemään. Huolehtikaamme yhdessä siitä, että meillä on rohkeutta välittää asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja toinen toisistamme.

Olli Holmström
Toimitusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos