Wähä Julistus

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Mitä se on? Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa ihmistä ja turvautua häneen. Meidän tulee asettaa itsemme ihmisenä yhtä tärkeäksi kuin kaikki ne veljet ja sisaret, joista välitämme. Meidän tulee muistaa pitää kaikin keinoin huolta oman elämämme ainutlaatuisuudesta sekä kunnioittaa vapauttamme ja oikeuttamme vaalia henkilökohtaista onneamme kaikin mahdollisin keinoin.
Meidän tulee antaa itsellemme täysi oikeus muodostaa elämämme sellaiseksi, että pystymme toteuttamaan oman erikoislaatuisuutemme kaikki puolet mahdollisimman täytenä ja siten palvella lähimmäisiämme ja koko maailmaa kaikella täydellisyydellämme.

Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai tekijään perustuvaa erotusta.

Mitä se on? Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa ihmistä, että kavahdamme kauheudella kaikkia yrityksiä kahlita itseämme mihinkään valtaan, muottiin tai aatteeseen. Meidän tulee paljastaa kaikki ihmiskaupan, prostituu-
tion, hyväksikäytön ja alentamisen muodot ja keinot joita meihin tai muihin yritetään kohdistaa ja joita kanssaveljiimme ja -sisariimme näemme kohdistettavan.
Meidän tulee pitää itsemme mieleltämme niin vapaina ja itsenäisinä, ettemme salli vääristyneiden ja vilpillisten todistusten sumuttaa ajatteluamme ja päättelykykyämme. Meidän on ensisijaisesti pyrittävä pitämään ajatuksemme kirkkaina, uteliaina ja valppaina sekä huolehdittava siitä, ettei kahlehdittuja tai muuten orjuutettuja ihmisiä kuljeteta ohitsemme meidän itse sitä huomaamatta.

Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.

Mitä se on? Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa ihmistä, että olemme valmiit tekemään kaikkemme kulttuurin ja historian oikeudenmukaisen huomioimisen puolesta. Pidämme huolen siitä, että oma elämämme on sopusoinnussa oman historiamme ja valintojemme kanssa niin, ettemme suin päin aiheuta itsellemme tuskaa ja surua pelkän huomionkipeyden tai julkisuudentavoittelun nimissä.
Meidän on kaikessa kriittisyydessämme huolehdittava siitä, että omat toimemme ovat omista lähtökohdistamme perusteltuja ja oikeutettuja sekä estetiikkamme ja etiikkamme mukaisia. Älköön mikään tekomme olko suunnattu pelkkään pilkkaan tai vihanlietsontaan älköönkä motiivimme olla oman elämämme sankareita koskaan sumentuko ajatuksissamme.

Jokaisella on oikeus saada opetusta. Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen.

Mitä se on? Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa ihmistä, että haluamme oppia ja tietää kaiken perusasioista lähtien. Velvollisuutemme yhteisöjämme kohtaan sisältää tarpeen tulla niin suureksi kuin omilla edellytyksillämme mahdollista on. Tällä tietämyksellämme ja osaamisellamme tulee meidän palvella itseämme ja ympäristöämme mahdollisimman pyyteettömällä tavalla. Älköönkä annettako kenenkään sumuttaa oikeuttamme tietää kaikki, koska vain siten voimme olla vapaita valintoihin.

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

Jukka Orma
Kirjoittaja on muusikko, joka tunnetaan muun muassa Sielun Veljet -yhtyeestä.