Viesti uudistui

Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehti on uudistunut. Ensimmäinen sisällöltään ja ulkoasultaan muuttunut lehti tuli painosta marraskuun viimeisellä viikolla. Samalla aukesivat monikanavaiseksi muuttuneen Viestin verkkopalvelu, Facebook-sivut ja Twitter-tili. Lehden uusi päätoimittaja on Elina Grundström. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Markus Frey ja toteutuksesta Iiro Törmä.

Lehden toimituspoitiikka on muuttunut vähintään yhtä paljon kuin sen ulkoasu. Vastaisuudessa Viesti ei enää ole Helsingin Diaskonissalaitoksen HDL:n tiedotuslehti, vaan journalistisin perustein toimitettu julkaisu, joka käsittelee monipuolisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, ja jossa on lupa käsitellä avoimesti myös  HDL:n toiminnan kannalta herkkiä aiheita, kuten terveyspalvelujen yksityistämistä. Lehden sisällöstä vastaa päätoimittaja, eivätkä siinä esitetyt ajatukset ole välttämättä HDL:n näkemyksiä. Lehden loppuosassa samoin kuin sen verkkosivuilla on kuitenkin selvästi erotettu osuus, joka kertoo HDL:n toiminnasta.

Elina Grundström