Vamos laajenee Kuopioon ja Turkuun

Nuorten syrjäytymistä vähentävä Vamos-palvelumalli laajenee pääkaupunkiseudulta Kuopioon syksyllä 2014 ja Turkuun vuonna 2015. Turussa palvelua rahoittaa kaupungin ohella peliyhtiö Supercellin perustama Me-säätiö.

Maakunnissa pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevat lapset ja nuoret niin varhain, että raskaita lastensuojelutoimenpiteitä ei tarvita. Palvelu suunnataan Turussa 12–19-vuotiaille ja Kuopiossa 16–29-vuotiaille.

Vamos on Helsingin Diakonissalaitoksen luoma toimintamalli, joka on osoittautunut tehokkaaksi pääkaupunkiseudulla. Kaksi kolmesta toimintaan osallistuneesta noin 1 300 nuoresta on päässyt vuoden aikana kiinni opintoihin, työhön tai niihin valmentavaan toimintaan. Malli perustuu sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen tiiviiseen yhteistyöhön ja nuorista välittävään työotteeseen.

”Vamos laajenee, koska malli on vaikuttava ja se on sovellettavissa erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Vamos toimii paikallisena alustana, johon voidaan helposti liittää muiden tuottajien palveluja”, HDL:n erityisasiantuntija Olli Alanen kertoo.

Vamoksen toimintaa kehitetään Turussa ja Kuopiossa yhteistyössä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Molemmat sopimukset ovat aluksi kolmevuotisia.

Kuopiossa toimintaa rahoittavat kaupunki sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Turussa puolet rahoituksesta tulee kaupungilta ja toinen puoli peliyhtiö Supercellin perustamalta Me-säätiöltä. Kyseessä on poikkeuksellisen suuri yksityinen lahjoitus julkisen hyvinvointipalvelun kehittämiseen. Kolmen vuoden jälkeen toiminta siirtyy kokonaan kaupungin rahoitettavaksi.

Mika Mäkinen
Kuva > Sakari Röyskö