Uudet avuntarvitsijat loivat tarpeen kansainväliselle suojelulle 

HDL:lle syntyi maailman melskeen vuoksi uusi toimintamuoto: vastaanottotoiminta.

Viime vuonna ihmisten liike köyhistä ja sotaa kärsivistä maista toi kymmeniä miljoonia ihmisiä Euroopan rajoille ja niiden yli.
Suomenkin hallitus joutui reagoimaan nopeasti, kun maahan alkoi saapua turvapaikanhakijoita – eikä ainoastaan aikuisia miehiä, vaan myös nuoria ja alaikäisiä, yksin matkassa olleita ihmisiä. Niinpä myös HDL sai maahanmuuttovirasto Migristä elokuussa pikaisen pyynnön perustaa heille tukiasumisyksikkö. Ja vain vuorokaudessa avattiin ensimmäinen yksikkö. Parin kuukauden jälkeen toiminnassa oli jo pari tukiasumisyksikköä ja alaikäisten ryhmäkoti, joissa majoitetaan noin 140 nuorta.
Siinä oli alku HDL:n kansainvälisen suojelun ja integraation palvelualueelle, joka käynnistettiin virallisesti tämän vuoden alussa.
”Nopeasti näimme, että pelkkä vastaanotto ei riitä. Tarvitaan integraatiota ja kotouttamista. Se ehkäisee toimettomuudesta syntynyttä turhautumista ja vastakkainasetteluja”, kansainvälisen suojelun toimialajohtaja Marja Pentikäinen sanoo.

Esimerkiksi kaikille tukiasumisyksiköiden nuorille on järjestetty mahdollisuus käydä peruskoulua. Tämä saatiin aikaan oman korttelin Helsingin Diakoniaopiston ja Migrin kanssa.
Helsingin Diakonissalaitos on tehnyt työtä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa jo runsaat 20 vuotta – niin kuin on tehnyt myös Diakoniaopiston rehtori Marja Pentikäinen.
”Olemme kokonaisvaltaisten ja pitkien palveluketjujen avulla saaneet aikaan vaikuttavia tuloksia monien erityisryhmien parissa. Nyt tuomme tämän toimintamallin vastaanottotoimintaan”, Pentikäinen sanoo.
Turvapaikanhakijoiden väliaikaisen asumisen lisäksi toimintaan integroidaan myös muita Helsingin Diakonissalaitoksen tuottamia palveluja. Kokonaisuus rakennetaan tiiviissä yhteistyössä lapsi- ja perhepalveluiden sekä Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Mallissa hyödynnetään aktiivisesti kansalaistoimintaa.

Teksti >Riku Siivonen
Kuva > Pertti Nisonen