Suomi onnistui vähentämään asunnottomuutta

Suomi on johtava maa asunnottomuuden vähentämisessä. Suomessa vuosina 2008−2015 toteutettua pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa arvioinut kansainvälinen tutkijaryhmä totesi, että ohjelma on ollut maailman parhaita.

Suomalaisen ohjelman tehokkuus perustuu asunto ensin -periaatteeseen, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita esimerkiksi raittiudella. Asunnottomalle etsitään ensin katto pään päälle, ja vasta sen jälkeen ryhdytään ratkomaan hänen muita ongelmiaan.

Hyvät tulokset ovat myös seurausta tiiviistä yhteistyöstä ministeriöiden, kaupunkien, Raha-automaattiyhdistyksen, Y-säätiön ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa, joista keskeisimpiä on ollut Helsingin Diakonissalaitos.

Eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestön Feantsan mukaan Suomi on myös ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus vähenee edelleen.

Mika Mäkinen