Sisäministeriö rauhoittelee peliyhtiöiden edunsaajia

Peliyhtiöfuusion tuomat rahanjako-osuudet kelpaavatkin järjestöjen edustaja Sostelle, mutta valtion säästöpolitiikka voi uhata avustuksia.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste suhtautuu myönteisesti rahapeliyhteisöjen Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton fuusioon, vaikka se viime vuonna vielä vastusti ajatusta.
RAY on aikoinaan harannut yhdistymistä vastaan, ja Fintoto oli hankkeelle penseä viime hetkiin asti. RAY on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tärkein rahoittaja. Sosteen kuuluu yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti syyskuun puolivälissä, että lainvalmistelu yhden, valtion kokonaan omistaman peliyhtiön perustamiseksi alkaa. Aloite yhdistymiselle syntyi jo viime hallituskaudella.
Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas pitää yhdistymistä välttämättömänä, kun pelimuotojen rajat etenkin verkossa hämärtyvät.
”Nyt jos ostaa netistä loton, pitää vaihtaa sivua pelatakseen sen jälkeen raveja tai kasinopelejä. Se on kauhean kankea systeemi ulkomaiseen verrattuna. Ja pääasiahan on, että raha jää Suomeen”, Kiukas sanoo.

Lainsäätäjälle pääasia on kuitenkin toinen. Virallisen eetoksen mukaan on vain miellyttävä sivuseuraus, että Veikkauksen tuotoista hyötyvät suomalainen kulttuuri- ja urheiluelämä, että RAY:n voitoilla rahoitetaan terveys- ja hyvinvointisektoria ja että Fintoton tuottoja käytetään hevoskasvatukseen.
Euroopan unioni hyväksyy Suomen pelimonopolin, koska sen tavoitteena on pelihaittojen torjunta ja alaikäisten suojeleminen uhkapelaamiselta. Siksi pelien mainostaminenkin on tarkkaan arpajaislaissa säänneltyä.
Pelimonopoli ei Euroopassa ole tavaton, mutta suomalainen kolmen toimijan järjestelmä on ainutlaatuinen.
Siihen, että eri toimijoiden pelit muistuttavat toisiaan, on kiinnittänyt huomiota myös peliyhtiöiden markkinointia valvova arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho Poliisihallituksesta.
”Jos rahapeliyhtiöt ajautuvat kilpailutilanteeseen keskenään, se ei monopolijärjestelmässä ole sallittua. Ja siihen oltiin kovaa vauhtia menossa”, Laiho sanoo.

Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajia edustava Soste muuttui yhdistämiselle suopeaksi, kun selvitystyöryhmä sai sorvatuksi edunsaajien aseman ja voitonjaon tavalla, jonka kattojärjestö voi hyväksyä.
Kolme peliyhtiötä tuottavat noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Kolmen viime vuoden tuottojen perusteelta on laskettu, että uusi yhtiö jakaa tuotoistaan Veikkauksen nykyisille edunsaajille 53 prosenttia, RAY:n edunsaajille 43 ja Fintoton edunsaajille 4 prosenttia.
Yhdistämisestä vastaavan sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoo, ettei avustuslajeihin, -määriin tai jakosuhteisiin ole tulossa muutoksia.
Tätä nykyä RAY päättää omien avustustensa jaosta, ja Veikkausvoittojen käytöstä tekee päätökset opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Avustustoiminta siirtyy fuusiossa sosiaali- ja terveysministeriöön, joka on valvonut sitä tähänkin asti.
RAY:n avustusjohtajan Sisko Sepän mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä RAY:n avustusmallit ovat erilaiset.
”OKM painottaa yleisavustuksia, kun taas meillä on käytössä myös kohdennettuja avustuksia. Niiden valvonta on meillä yhtenäistä, ja siksi tunnemme sympatiaa niiden säilyttämistä kohtaan”, Seppä sanoo.
Tällä haavaa OKM:n tukemilta järjestöiltä edellytetään Sepän mukaan kymmenen prosentin omarahoitusosuutta. RAY ei sellaista vaadi.
Fuusion yhteydessä on päätetty yhtenäistää myös ne lait, joiden mukaan jaetaan Veikkauksen ja RAY:n tuottoja.
”Uutta lainsäädäntöä kirjoittavat työryhmät aloittavat työnsä lokakuun aikana. Olemme mukana tässä työssä”, Seppä kertoo.
Nergin mukaan asiaa ei ole vielä pohdittu kovin paljon.
”Mutta perusviesti on ollut se, että tässä ensimmäisessä vaiheessa entiset käytänteet siirtyisivät uuteen tuoton-
jakolakiin. Kehitystyötä toki tehdään ja yhtenäistetään asioita, mutta ei lähtökohtaisesti niitä, jotka nyt ovat eri laeissa olemassa”, Nerg sanoo.

Sosten Vertti Kiukas uskoo, että peliyhtiöiden fuusio tuo enemmän voittoja jaettavaksi, kun yksi yhtiö toimii ja kilpailee kolmea tehokkaammin.
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta, mutta vuoden 2017 puoliväli on Päivi Nergin mukaan todennäköisempi ajankohta.
Jo päätettyihin avustuksiin Kiukas ei pelkää tulevan siirtymävaiheessa muutoksia. Sen sijaan valtion toiminta talouden heitellessä voisi olla uhkana.
”Aina on mahdollista, että valtio rahapulassaan pyrkii ottamaan rahaa itselleen tavalla tai toisella. Viime hallitus esimerkiksi muutti Valtion taidemuseon säätiöksi, jonka rahoittaminen synnytti loven veikkausvoittorahoihin”, Kiukas sanoo esimerkkinä.

Teksti > Ari Lahdenmäki
Kuvitus > Iiro Törmä

Oliko artikkeli kiinnostava? Lataa uusin Viesti-lehti pdf-tiedostona tästä.

Miten yhdistyminen tapahtuu?

• Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Finntoto perustavat yhdessä integraatioyhtiön, joka valmistelee yhdistämistä. Sen kuusijäseniseen hallitukseen nimittää valtio puheenjohtajan ja kaksi jäsentä; kukin peliyhtiö nimittää yhden jäsenen.

• Yhdistämisen toisessa vaiheessa perustetaan uusi, kokonaan valtion omistama rahapeliyhtiö. Yhdistämisen hoitaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö yhteistyössä rahapeliyhteisöjen kanssa.

• Nykyisten rahapeliyhteisöjen jo rahastoidut varat osoitetaan kunkin yhteisön edunsaajien käyttöön.

• Sisäministeriö koordinoi hanketta ja valmistelee tarvittavat lait. Muutoksia tarvitaan ainakin arpajaislakiin. Uuden yhtiön tuotonjako säännellään uudessa tuotonjakolaissa.