Sinulle on tullut 1 uusi Viesti

Kädessäsi oleva Viesti on päätoimittajakauteni kolmas numero. Kaikkiaan lehti on ilmestynyt jo toistasataa vuotta. Alkuvuosikymmeninä se oli Viesti Diakonissalaitokselta sisarille, jotka oli komennettu opintojensa päätteeksi ympäri Suomea töihin eri seurakuntiin. Heille haluttiin kertoa kuulumisia, vaikka he eivät enää tai juuri silloin asuneet ”kotona”, kuten laitosta diakoniaperinteen mukaisesti kutsuttiin.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto otti ensimmäisiä järjestäytyneitä askeliaan 1800-luvun lopussa. Yksityisten huoli heikoimmista synnytti organisaatioita ja toimintatapoja, joista tuli pohja julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Diakonissalaitos ei ole ainoa organisaatio, jonka hyväntekeväisyystyöstä tuli lopulta niin ammattimaista, että kunnat ostavat niiltä nykyään palveluja, joilla autetaan kuntalaisia.

Niin Viestin kuin Diakonissalaitoksen toimintaa leimaa iankaikkisuus, mutta silti jatkuva muutos. Kun yhteiskunta muuttuu, asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Toimivista auttamiskeinoista saadaan uutta tietoa: niitä täytyy päivittää. Mitä paremmin apu vaikuttaa, sen tehokkaammin käytetään myös veroeuroja. Tulevaisuutta ovat esimerkiksi hybridipalvelut, joissa yhdistetään sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Diakonissalaitoksen erityisosaaminen on kansalaistoiminnan mahdollisuuksien valjastaminen palvelujen ympärille. Näin tuotetaan syvempää kokemusta kelpaamisesta ja yhteisöön kuulumisesta.

Tässä eteenpäin katsovassa sosiaali- ja terveysalan kehitystyössä myös Viesti haluaa olla mukana. Lehti nostaa esiin tulevaisuuden sote-ratkaisuja ja niihin liittyvää pohdintaa, esittelee parhaita käytäntöjä ja katsoo kriittisesti jo olemassaolevia. Viesti näyttää epäkohtia, mutta painottaa silti ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin.

Riku Siivonen
Päätoimittaja