Miten Jeesus hoitaisi sairaat?

Mikä on diakonian tehtävä sairaanhoitopalvelujen tarjoamisessa?

Historiallisesti diakonialaitokset olivat edelläkävijöitä sairaanhoidon koulutuksessa ja kehittämisessä.  Kun hyvinvointivaltio alkoi kehittyä 1960-luvulla, diakonialaitosten rooli palvelujen tuottajana muuttui. Nykyään sekä diakonialaitokset että seurakuntien diakoniatyö hoitavat niitä yhteiskuntamme heikoimpia, jotka ovat sosiaaliturvan ja terveyspalvelujen väliinputoajia.

Kenen kuuluisi maksaa sairaanhoidosta?

Peruslähtökohta on, että jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus saada tarvitsemansa sairaanhoito- ja terveyspalvelut. Ensisijaisesti niiden maksamisen pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen tehtävämme verojen kautta, mutta jos julkinen taho ei pysty riittävästi palveluja tuottamaan, yksityiset tahot täydentävät. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa ostaa yksityisiä palveluja, ja terveyspalvelut polarisoituvat. Se on pelottavaa ja väärin.

Suomessa köyhien ja rikkaiden väliset terveyserot ovat kasvaneet ja ne ovat jo Euroopan suurimpia. Mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa?

Yritän miettiä vastausta tähän pohtimalla tarinoita siitä, miten Jeesus kohtasi erilaisia ihmisiä: kerjäläisiä, sairaita, ryöväreitä ja publikaaneja, jotka olivat sen ajan varakkaita mutta halveksittuja ihmisiä. Hän kohtasi heidät aina ihmisinä. Hänellä ei ollut poliittista ohjelmaa, mutta toiminnallaan hän osoitti, että kaikki ovat samanarvoisia.  Jos Hän on meille esimerkkinä, meidän tehtävämme on välittää lähimmäisenrakkautta, ja se on tehtävä joka päivä uudestaan.

Elina Grundström  
Kuva > Marko Turunen