Lahjoittamisesta on tullut uusi normaali

Helsingin Diakonissalaitoksen varainhankinnan suunnittelija Annamaria Eteläpää tietää, että televarainhankinta saattaa ärsyttää. Silti suomalaiset ovat jo tottuneita lahjoittajia.

Miten järjestöjen varainhankinta on Suomessa muuttunut viime vuosina? ”Yhä enenevissä määrin se on painottunut digitaaliseen varainhankintaan ja varsinkin sosiaaliseen mediaan. Myös tekstiviestilahjoittaminen on tullut uutena lahjoitusmuotona. Kuitenkin suorakirjeiden kautta tehtävät lahjoitukset ja kuukausilahjoittaminen yhä ovat suosittuja lahjoitustapoja, ne ovat helppoja ja tuttuja tapoja.

Eikö koko ajatus varainkeruusta ole Suomessa suhteellisen uusi – täällähän on totuttu siihen, että valtio maksaa järjestöjen kustannukset rahapeli- tai muilla tuotoilla? ”Joihinkin Euroopan maihin verrattuna lahjoituskulttuuri Suomessa on melko uusi, varsinkin esimerkiksi testamenttilahjoittaminen. Mutta kyllä ihmiset lahjoittavat järjestöille, vaikka myös valtio tukisi järjestön toimintaa.”

Miten suomalaiset suhtautuvat siihen, että yksityishenkilöiden pitäisi lahjoittaa hyväntekeväisyyyteen? ”Älyttömän hyvin, sillä lahjoittamisesta on tullut monille meille niin sanottu normaali asia. Iso määrä suomalaisia toimii jo lahjoittajina. He lahjoittavat rahaa tai aikaa eli tekevät vapaaehtoistyötä. Kumpikin muoto on äärimmäisen tärkeä. Suurimmalla osalla suomalaisista on varaa auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Ennemminkin ihmettelen, miksi joku hyvin toimeen tuleva ihminen ei lahjoita rahaa.”

HDL_AME

Millaisesta rahankeruusta suomalaiset ärsyyntyvät? ”Osa suomalaista harmistuu siitä, että heille soitetaan ja pyydetään kuukausilahjoittajaksi. He eivät ehkä ymmärrä televarainhankinnan tärkeyttä ja sen hyviä tuloksia. Siksi se saattaa joskus ärsyttää. Silti muistuttaisin, että varainhankinta tähtää useimmissa järjestöissä siihen, että ne saavat autettua yhä useampaa ja useampaa ihmistä voimaan paremmin ja saamaan ihmisarvoisen elämän.

Millainen on keskimääräinen lahjoittaja? ”Kokonaisuudessaan lahjoittajia on vaikea profiloida mihinkään muottiin, sillä järjestöistä riippuen lahjoittajien profiili on erilainen. Jokainen voi toimia lahjoittajana.”

Mihin HDL tarvitsee vapaaehtoisten lahjoittajien rahoja? ”Suomessa palvelujärjestelmä takaa kaikkein vaikeimpaan asemaan joutuneille ihmisille yleensä välttämättömimmän: ruoan, sairauksien hoidon ja katon pään päälle. Kuitenkaan tämä ei riitä siihen, että ihminen kokee elävänsä ihmisarvoista elämää. Moni heistä on syrjäytynyt, yksinäinen, masentunut ja tuntee itsensä arvottomaksi. Helsingin Diakonissalaitos käyttää lahjoitusvaroja siihen, että ihmisille järjestetään voimaannuttavaa ja mielekästä toimintaa peruspalvelujen ympärille.”

Miten varoja hankitaan? ”Helsingin Diakonissalaitokselle varainhankinta on vielä melko uutta, ja nyt pikkuhiljaa laajennamme varainhankinnan kenttää. Yksityiset ihmiset ja yritykset voivat lahjoittaa meidän työllemme verkkosivuilla tai tehdä lahjoituksen suoraan tilillemme FI51 2065 1800 1082 98. Kuukausilahjoittajaksi ryhtyminen onnistuu oman verkkopankin kautta. Lahjoittajan ei tarvitse tehdä esimerkiksi muuta kuin laittaa verkkopankkiin lahjoitussumma kuukausittain toistuvaksi maksuksi.”

Teksti > Riku Siivonen
Kuva > Perttu Saksa