Kun omat voimat eivät riitä

Viesti kysyi Helsingin Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn kumppaneilta, miksi he eivät pärjää  ilman ulkomaista apua.

1.  Mikä hankkeenne on ja mitä yhteistyö HDL:n kanssa on teille antanut? 

2. Mitä tavoitteita olette saavuttaneet, mikä on jäänyt toteutumatta?

3. Mihin tarvitsette ulkomailta tulevaa kehitysyhteistyötä ja diakoniatyötä?

_aur_puleng

Puleng Mkhatshwa, hankevastaava, eteläisen Afrikan evankelis-luterilainen kirkko

1. ”Teemme sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaista hanketta eteläisessä Afrikassa. Kohokohta omassa oppimisessamme oli vierailu Helsinkiin, tutustuminen eri hankkeisiin ja yhteisöjä vahvistavaan Kaapeli-menetelmään.”

2. ”Tavoitteenamme on, että naiset puhuvat ääneen väkivallasta. Työmme tuloksena lähes viisituhatta ihmistä on tullut kahden vuoden aikana tietoiseksi sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Viime vuonna hankkeen koordinaattori oli puhumassa televisiossa kirkon roolista naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä. Kyseistä suosittua televisio-ohjelmaa seuraa noin kaksi miljoonaa ihmistä. Tämä on hankkeen kolmas ja viimeinen vuosi. Osa työstä on tekemättä. Olemme luvanneet laatia paikkalliselle kirkolle linjaukset sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Lisäksi koulutamme erityisesti pastoreita työn jatkuvuuden varmistamiseksi.”

3. ”Se patistaa meitä ylittämään itsemme. Kehittyvät maat tarvitsevat vielä kokemusta ja asiantuntemusta, jota esimerkiksi
HDL:lla on.”

_aur_Gnula

Josef Gnula, pastori ja hankekoordinaattori, Namibian evankelis-luterilainen kirkko

1. ”Hankkeen tarkoitus on saada yhteisöt arvostamaan nuoria ja voimaannuttaa nuoria kykeneviksi hankkimaan elantonsa Namibiassa. Kun hanke alkoi vuonna 2013, tulin Suomeen oppimaan eritoten Vamos-hankkeesta. Hankkeet ja metodit ovat samankaltaisia. Olen oppinut, että vaikka elämme erilaisissa ympäristöissä, nuorten ongelmat ovat samoja.”

2. ”Olemme vahvistaneet kirkon kykyä jatkaa työtä ja antaneet nuorille taitoja ja tietoja, joiden avulla he selviytyvät. Olemme saaneet työllistettyä joitain nuoria ja luotua paikallisia tukiverkostoja. Aluksi meillä oli liian kunnianhimoiset suunnitelmat. Olemme kuitenkin saavuttaneet välttämättömät tavoitteet. Työ jatkuu yhä.”

3. ”Kun sosiaalisia ongelmia ilmenee, perusdiakonia on tarpeen. HDL:lla on pääsy rahoitukseen, ja se mahdollistaa työskentelymme.”

_aur_mihai

Mihai Nani, hankekoordinaattori, Moldovan ekumeeninen kirkkojen neuvosto

1. ”Yritämme vahvistaa Moldovan ortodoksisen kirkon osaamista nuorten kanssa työskentelemisessä. Yhdeksi keinoksi päätimme luoda kymmeneen yhteisöön nuorisoklubit. Yhteistyön vuoksi olen oppinut erilaisia tapoja työskennellä nuorten kanssa, erityisesti Kaapeli-menetelmän. Sitä olen opetellut vasta teoriassa.”

2. ”Hankkeen ensimmäisenä vuonna toimme yhteen kylien pääasialliset toimijat, ja yhteisillä ponnistuksilla perustimme kaikki kymmenen nuorisoklubia. Olemme saaneet motivoitua nuoria osallistumaan niihin. Siten olemme saavuttaneet tähänastiset tavoitteet. Nyt kehitämme verkostoja klubien ja muiden nuorisojärjestöjen välille ja paikallisten seurakuntien osaamista nuorisotyössä. Autamme myös kylien vähäosaisia nuoria parantamaan elämäänsä.”

3. ”Helsingin Diakonissalaitoksella on valtava kokemus sosiaalityöstä. Voimme oppia siitä paljon.”

Teksti > Anna-Sofia Nieminen
Kuvat > Aleksi Poutanen