Kuka lobbaa, mitä lobbaa?

Viesti selvitti sote-alan yritysten ja etujärjestöjen toiveita ja vaikuttajaviestinnän keinoja.

> Lääkäripalveluyritykset LPY

Lääkäripalveluita tuottavien yritysten edunvalvoja

LPY toivoo, että julkiset ja yksityiset palveluntuottajat saavat kilpailla samalla viivalla. Sote-esityksestä puuttuu valinnanvapaus, sanoo toiminnanjohtaja Ismo Partanen. LPY haluaa, että palveluiden järjestäminen eriytetään tuotannosta.

LPY on aiemmin käyttänyt Milttonia viestintästrategian suunnittelussa, ei kuitenkaan varsinaisessa lobbauksessa, jota se hoitaa uutiskirjeillä, lausunnoilla ja tapaamisilla. “Päättäjiä kannattaa tavata itse”, Partanen sanoo.

> Terveyspalvelualan liitto TPL 

Yksityisen terveyspalvelualan edunvalvoja

TPL toivoo, että eri tapoja tuottaa sote-palveluita vertaillaan avoimesti, liiton elinkeinopolitiikan asiantuntija Jarno Talvitie sanoo. TPL vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon tapaamalla sidosryhmiä, debattikirjoituksilla, kyselytutkimuksilla, tiedotteilla sekä jokavuotisessa syysseminaarissaan. Liitto on käyttänyt viestintätoimisto Riannon palveluja digiviestinnän ja ulkoisen ilmeensä suunnitteluun.

> Esperi Care 

Hoiva- ja terveyspalveluyritys

Esperi Care toivoo, että julkisen ja yksityisen puolen palvelut ovat tasavertaisessa asemassa sote-uudistuksessa. Sen toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni on puheenjohtaja Hoiva-alan palveluntuottajien yhdistyksessä, joka pyrkii siihen, että 10 vuoden kuluttua yksityinen sektori tuottaa yhtä paljon palveluja kuin julkinen. Toiminnanjohtaja Jaana Laitinen- Pesola lobbaa päätyökseen. Esperi Care on käyttänyt vaikuttamisessa myös viestintätoimistoja, kuten Hill&Knowltonia.

> Attendo

Terveys- ja sosiaalipalveluyritys

Attendo toivoo hallitusohjelmaan valtakunnallista hoivapalveluiden laatustandardia, joka on sama julkisille ja yksityisille palveluille.

“Tällä hetkellä yksityistä sektoria valvotaan aktiivisesti. Valvonnan pitäisi olla sama kummallekin. Tärkeää on myös läpinäkyvyys julkisen sektorin kustannuksissa, jotta saadaan tietää, mitä palveluita kannattaa tuottaa julkisesti ja mitä ulkoistamalla”, sanoo viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja.

Attendo ei käytä tällä hetkellä viestintätoimistojen palveluita.

> SOSTE, Suomen
sosiaali ja terveys ry

Sote-järjestöjen kattojärjestö

Sosten tärkein toive on se, että sote-uudistus saadaan aikaan tällä vaalikaudella. “Jos ratkaisu menee yli vaalien, riskinä on, että hallitsematon ulkoistamiskehitys jatkuu. Se ei lisää kansalaisten tasa-arvoa”, sanoo toiminnanjohtaja Vertti Kiukas. Hän toivoo, että uudistuksessa rakennetaan toimivat palveluketjut sosiaali- ja terveyspuolen välille ja uskalletaan puuttua ammattikuntien vastuusuhteisiin.

Soste on käyttänyt viestintätoimistoa vain ilmeensä suunnitteluun. Vaikuttamisen se hoitaa itse: tapaa poliittisia päättäjiä, edustaa työryhmissä, on kuultavana eduskunnassa, antaa lausuntoja ja julkaisee Noste-lehteä.

> Tieto Oyj 

Tietotekniikan palveluyritys

Tieto kehittää tietojärjestelmiä muun muassa sosiaali- ja    terveysalalle ja vaikuttaa aktiivisesti oman alansa kysymyksissä. Tiedolle tärkeitä aiheita ovat tietojen avoimuus tietosuojalain puitteissa ja kansallisen rekisterihankkeen edistyminen.

Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtajan Arto Ryyminin mukaan Tieto toivoo, että sote-uudistuksessa otetaan huomioon joustava tietojen saatavuus. Lainsäädäntöä tietojen käytöstä pitää selkiyttää.

Tieto käyttää vaikuttajaviestinnässään Milttonia. Miltton on parin vuoden ajan sparrannut yritystä julkisissa esiintymisissä ja viestinnän suunnittelussa.

> Diacor 

Terveydenhuoltoyritys, pääosin HDL:n säätiön omistuksessa

Diacorille on tärkeää, ettei työterveyshuoltoon puututa sote-uudistuksessa ennen kuin perusterveydenhuolto on laitettu kuntoon. “Ei tule lähteä liikkeelle siitä, että puretaan ehjää. Työterveyden korvausjärjestelmän tulisi säilyä sellaisena kuin se on tällä hetkellä”, viestintäjohtaja Esko Heikkinen sanoo. Diacor vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon lähinnä etujärjestöjen, kuten TPL:n ja LPY:nkautta.

> HUS 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUS:n tärkein toive sote-uudistuksessa on se, että HUS:ia ei pilkota, sanoo viestintäjohtaja Johanna Saukkomaa. HUS haluaa, että metropolialueen erityispiirteet huomioidaan.  HUS pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon esimerkiksi uutiskirjeillään. Se ei käytä lobbaukseen viestintätoimistoja.

> Terveystalo

Suomen suurin terveyspalveluyritys

Terveystalo toivoo sote-uudistukseen monituottajamallia, jossa yksityinen ja kolmas sektori ovat mukana. Se haluaa, että kustannuksia vertaillaan avoimesti. Yritys käyttää vaikuttajaviestinnässään viestintätoimisto SEK Publicia ja lobbaa mm. debattikirjoituksilla sekä järjestämällä tilaisuuksia. Se on nostanut esiin muiden Pohjoismaiden terveydenhuoltomalleja ja järjestänyt päättäjille ja medialle tutustumismatkan Ruotsiin.

> Kuntaliitto 

Suomen kuntien edunvalvoja

Kuntaliitto haluaisi hallitusohjelmaan kirjauksen, jolla varmistetaan sote-palveluiden rahoitus. Viestintäjohtaja Jari Seppälä kertoo, että Kuntaliitto ei ole käyttänyt viestintätoimistoja vaikuttamiseen. Liitto vaikuttaa virallisissa toimikunnissa ja epävirallisesti tapaamalla päättäjiä.

Koonnut
> Terhi Hautamäki