Kilpailutuksen valuvirheet syövät sen hyötyjä

Julkisten hankintojen kilpailutuksen takana on oikein kaunis ajatus: Kun virkamies ostaa yli 30 000 eurolla tavaraa tai palveluja, kaikilla niitä tarjoavilla pitää olla mahdollisuus päästä myyjäksi. Näin estetään se, ettei ostoksia tehdä sen perusteella, onko palvelun tarjoaja tai tavaran myyjä hankinnasta päättävän tuttu tai peräti ystävä.
Kun kuntaan tai muuhun julkiseen organisaatioon pitää hankkia toimistokalusteita, kilpailutus saattaa hyvinkin toimia: Laatuerot ovat lopulta pieniä, ja se joka pystyy halvimmalla toimittamaan, voittaa kilpailutuksen. Veronmaksajien rahaa säästyy, ja markkinalogiikka hyödyttää näin meitä kaikkia.

Mutta järjestelmä ei ole ollenkaan aukoton. Hankintoja voidaan pilkkoa – toki laittomasti – nätteihin 29 900 euron arvoisiin osiin. Eikä kilpailutus takaa reiluutta sen paremmin. Palvelun tuottajalle voi asettaa juuri sellaiset ehdot, että lopulta vain yksi toimija voi täyttää ne.
Moni myyjä oppii näkemään HILMA-rekisteristä – jonne tarjouskilpailut tulevat – ne kilpailutukset, jotka on pedattu etukäteen jollekin tietylle taholle. Silloin on turha käyttää aikaa tarjousten tekemiseen.
Joskus on tietysti järkevää ostaa siltä taholta, joka tiedetään hyväksi. Tämäkään asia ei ole mustavalkoinen. Raskas hankintakäytäntö vie virkamiesten aikaa ja myös suosii isoja toimijoita, koska kilpailutuksen ehdot täyttävien tarjousten tekeminen vie helposti päiviä. Siksi kolmannen sektorin toimijat putoavat tässä kohtaa pelistä. Harvassa niissä ehditään käyttää työaikaa epävarmaan hankkeeseen, vaikka osaamista olisi.

Isoin valuvirhe on siinä, että palvelun laatu ja sen ansiosta myöhemmin säästetyt eurot eivät löydä tietään ostopäätösten kriteereihin. Tuloksien sijaan ostetaan suoritteita, kuten Sitran Mika Pyykkö sanoo tässä lehdessä. Se taas on verorahojen haaskuuta.
Hankintalakia ollaan uudistamassa. Valuvirheitä on syytä korjata. Jos ei lakiin, niin käytäntöihin.

Riku Siivonen
Päätoimittaja

Oliko artikkeli kiinnostava? Lataa uusin Viesti-lehti pdf-tiedostona tästä.