Heikoimmat hallitusohjelmaan

Marraskuun lopussa käynnistyi Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämä yhteiskuntapoliittisten keskustelujen sarja Diakoniautopiat. Utopiat keräävät yhteiskunnan kärkivaikuttajia ratkaisemaan hyvinvointivaltion polttavimpia kysymyksiä.

Kolmen keskustelun sarjassa on tarkoitus synnyttää lyhyt lista teräviä ehdotuksia, joilla autetaan seuraavan hallitusohjelman kirjoittajia laatimaan agenda hyvinvointiyhteiskunnan uudelleenkeksimiseksi.

Diakonissalaitoksen tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla Suomella on tulevaisuudessakin varaa hoitaa sairaat ja kantaa vastuu kaikkein heikoimmista. Keskusteluissa pyritään varmistamaan, ettei suomalainen yhteiskunta jätä yksin narkomaania, pitkäaikaisasunnotonta, turvaa tarvitsevaa lasta tai eristäytyvää nuorta.

Mukaan on ilmoittautunut poliitikkoja ja muita päättäjiä, taiteilijoita, mielipidevaikuttajia, uskonnollisten yhteisöjen edustajia ja journalisteja.

Kolmetuntisissa työpajakeskusteluissa kysytään muun muassa, mitkä ovat riittävän hyvän arjen tekijät ja mitä palveluja jokainen tarvitsee? Osallistujat haastetaan pohtimaan, missä sosiaalipalveluihin uhrattu raha tuottaa tulosta ja missä ei.

Mika Mäkinen

 

Edellisen, keväällä 2013
järjestetyn utopiakierroksen
sisällöt löytyvät verkosta,
www.slideshare/diakoniautopiat