Uusi luottamus

Voinko luottaa siihen, että se mitä sanot, on totta? Voinko luottaa siihen, että teet sen, mitä olet luvannut? Oletko luottamuksen arvoinen? Diakonissalaitoksen edustajat korostivat luottamuksen merkitystä kesän Suomi-areenassa Porissa. Siellä kysyttiin, voimmeko olla vahvistamassa luottamusta yhteiskunnassamme.

Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja asiakkaiden ansiokkaasti esittämien ajatusten sisältö oli seuraava: ihmisten luottamuksen nauttiminen edellyttää, että meillä on ajanmukaista ammatillista osaamista, mutta myös, että pysymme totuudessa ja olemme rehellisiä ja että olemme hyväntahtoisia toisia kohtaan.

Kaikki hyvin toimiva inhimillinen vuorovaikutus rakentuu loppujen lopuksi uskolle ja luottamukselle. Pienen lapsen ensimmäisestä katsekontaktista läheisiinsä, vanhuksen katseeseen siihen hoitajaan, jonka huolenpidosta ja osaamisesta hän on riippuvainen – molempien katseeseen on rakennettuna kysymys: Välitätkö minusta? Voinko luottaa sinuun?

Laajemmassa mittakaavassa on tärkeää, että voimme luottaa toimiviin rakenteisiin ja niihin ihmisiin, joilla on poliittista valtaa tehdä elämäämme ja hyvinvointiimme vaikuttavia päätöksiä. Professori Juho Saari kutsuu tätä luottamuksen vertikaaliseksi ulottuvuudeksi, luottamukseksi ylhäältä alas. Tämän lisäksi tarvitsemme hänen mukaansa luottamusta myös horisontaalisella tasolla, ihmisten välillä, lähisuhteissa ja työpaikoillamme. Kehittelen tätä kuvaa eteenpäin.

Vertikaalisen ja horisontaalisen linjan kohtauspaikkaan muodostuu risti. Vertikaalinen, ylhäältä alas, ja horisontaalinen, ihmisten välinen.

Symbolina risti edustaa todellisuutta, joka antaa meille vielä yhden ulottuvuuden: risti kertoo, että on olemassa joku, joka kerta kerran jälkeen antaa meille uutta luottamusta. Anteeksianto, sovitus, uudistettu luottamus – kaikki nämä sanat – ovat diakoniakentän ydinsanoja.

Diakonissalaitoksen 150-vuotista historiaa on kantanut – ja kantaa yhä – usko ja luottamus siihen, että myös Jumala itse antaa meille jokaiselle uuden luottamuksen. Erityisesti epävarmuuden ja vaikeiden haasteiden aikana saamme nostaa katseemme niihin sanoihin, jotka on kirjoitettu Diakonissalaitoksen sisääntuloaulan kattoon: ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret.” (5. Moos. 33: 27)

Jumala antaa meille uuden luottamuksen.

Karin Strandberg
Johtava diakonissa