Stenarnas budskap

Om de tiger, kommer  stenarna att tala.”  Dessa märkliga ord yttrades av  Jesus själv, när de skriftlärda försökte tysta ner rösterna  som  ropade ”Hoosianna !” vid åsynen av   Jesu  intåg i Jesusalem.  Detta  är ju  en av bibelns centrala berättelser, och en händelse som vi uppdaterar till för mera  än tvåtusen år sedan.  Vad ser vi, och vilka röster  och hör vi idag ? Kan vi  höra stenarna  tala?

Varje morgon, när  jag viker in på parkeringen utanför  till min arbetsplats, möts jag av en rad av ståtliga röda tegelbyggnader, i mitten  av dem finns  en kyrka och runtom en vacker park. Vad berättar dessa byggnader, dessa stenar? De talar sitt tysta språk;  om mod,  fördomsfrihet, förtröstan  och tro på framtiden. De talar om kärleken till medmänniskorna. De talar om diakonins pioniärer, som såg  den samtida nöden, och hade mod och kunskap att förverkliga sina visioner!

Många I den dåtida omgivnande staden tyckte att diakonissorna  hade alltför storstilade planer, och man menade att dessa byggnader aldrig skulle kunna fyllas av den verksamhet som diakonissorna  bedrev.  I dag vet  vi  annorlunda.

I långt över hundra år har Diakonissanstaltens  byggnader  härbärgerat  sjuka, gamla, handikappade, barn och unga. Här har gjorts forsknings-och utvecklingsarbete, och här har man utbildat vårdare och diakoniarbetare för kyrka och samhälle.

Vilka bor I dag i de hus som byggdes av röda tegelstenar ? Det gamla ärevördiga sjukhuset  bebos I dag  av äldre som drabbats av minnes sjukdomar och som  därför behöver vård och omsorg,  På  andra sidan gårdsplanen bor de,  som efter tider av hemlöshet, funnit både hem  trygghet I våra boende-enheter.

I  skolbyggnaden, Diakoni-institutet,  utbildas I dag unga  och  äldre som kommer från olika delar av  världen. Trots  olika språk, kultur, kunskap  och bakgrund  ger utbildningen här en möjlighet till en bättre morgondag.  Kvarterets  allra nyaste   innevånare, är de minderåriga asylsökande som kommit från krigsdrabbade områden, och  nu  fått sitt  första hem I Finland I det hus  som I tiderna byggdes för tuberkulösa barn.

Om vi lyssnar noga, kan vi höra hur budskapet om Guds kärlek och omsorg  finns fördolt  i stenarna, och I det kristenliv som finns,  där man delar nattvardens bröd och vin. Diakonin utgår från altaret, och  dess uppdrag är att förmedla  nästankärleken  vidare  till alla  dem som frågar ;  var Gud finns I allt det svåra vi  omges av ?
Poeten Ylva Eggehorn  har gestaltat    ett svar I diktens form:

För dom som frågar

Vad kan du vara annat än famn
i denna förbannade värld med juveler på gripklorna
vad kan du vara annat än bröd sjäv
bland dom som bara vet hur stenar ser ut
och frågar om vin: vad är det?
Han har ju bara dina händer att uttrycka sig I
Han har ju bara din kropp att bli verklig i
som vinden har träden vill han ha dig
vad kan du vara annat än hans famn själv
för dom som frågar: hur är den.

De röda tegelbyggnadernas stenar viskar  till svar: Yes, in our backyard!

Karin Strandberg
Kirjoittaja Helsingin Diakonissalaitoksen johtava diakonissa.

Oliko artikkeli kiinnostava? Lataa uusin Viesti-lehti pdf-tiedostona tästä.