Mediatiedot

VIESTI on Suomen vanhimpia yhteiskunnallisia lehtiä. Se käsittelee sosiaali-, terveys- ja koulutuspoliittisia kysymyksiä, mielessään niin historia kuin tulevaisuus.

Viestin koenumero ilmestyi vuonna 1893, ja lehti alkoi ilmestyä säännöllisesti vuonna 1894. Aluksi sen nimi oli Från Diakonisshuset i Helsingfors, Diakonissalaitoksesta Helsingissä. Vuonna 1926 lehden suomenkielinen nimi muuttui muotoon Viesti Helsingin Diakonissalaitoksesta.

Viesti uudistui vuonna 2014 journalistiseksi julkaisuksi. Päätoimittajana toimii Riku Siivonen. Uuden ulkoasun suunnitteli Markus Frey ja sitä toteuttaa käytännössä Iiro Törmä. Verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta vastasi Marko Tanninen.

Lehti jakautuu kahteen osaan. Alkupuolella julkaistaan journalistisin kriteerein toimitettua materiaalia. Lehden loppuun sijoittuvassa suppeammassa osastossa käsitellään lehteä kustantavan Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) toimintaan liittyviä teemoja.

Painos

Viestin painos on noin 4000 kappaletta ja sitä postitetaan noin 3000 kappaletta sote-alan päättäjille, mielipidevaikuttajille ja HDL:n sidosryhmille. Lehteä lähetään myös erilaisille sote-alaa työkseen seuraaville henkilöille. Vapaakappaletta voi anoa lähettämällä hakemuksen osoitteeseen: riku.siivonen@hdl.fi

Lehden materiaali julkaistaan myös verkkosivuille www.viestilehti.fi ja sitä voi seurat Facebookissa osoitteessa: ”Viestilehti”.

Alustava ilmestymisaikataulu vuonna 2016

Nro Varaus Aineisto Ilmestyy

1/2017 8.1. 15.1. 5.2.

2/2017 1.3. 7.3. 21.3.

3/2017 1.8. 10.8. 8.9.

4/201 5.11. 13.11. 28.11.

Viestin mediamyyntiä hoitaa päätoimittaja. Tarkemmat tiedot mediakortissa:

Mediakortti 2017

 

Viestin arkisto

https://www.hdl.fi/fi/viesti-lehden-arkisto