Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla (Saarn. 3:1)

Viesti Helsingin Diakonissalaitoksesta, Betania, Viesti, Hälsning från Helsingfors Diakonissanstalten. Lehtemme, joka on ilmestynyt lähes keskeytyksettä vuodesta 1894, lopettaa ilmestymisensä tähän numeroon.
Viesti on hieno ja pidetty lehti. Ehkä juuri siksi on hyvä lopettaa sen monivaiheinen tarina tähän, juhlavuoteemme. Päätöksen taustalla ovat taloudelliset syyt sekä strategiamme panostaa digitaaliseen viestintään.

Viesti on vuosikymmenien ajan ollut yhteydenpidon väline talon ja maan ja maailman eri kolkilla olevien sisarten välillä. Painettuna lehtenä se on kertonut Diakonissalaitoksen ajankohtaisista tapahtumista ja diakonian maailmasta lukijoilleen. Sen sivut ovat antaneet kasvot lukemattomille tarinoille. Nuo tarinat ja kasvot ovat viime vuosina olleet yhä useammin joko asiakkaiden tarinoita tai muuten talon ulkopuolista maailmaa luotaavia. Viestin roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä on pyritty vahvistamaan ja siinä on myös onnistuttu.

Lukijatutkimuksessa nähdään, että ne, jotka tuntevat Diakonissalaitoksen, arvostavat ja kunnioittavat lehteä eniten. Monet teistä ovat entisiä työntekijöitämme tai täältä ammattiin valmistuneita. Teitä lehti on voinut palvella aivan erityisellä tavalla. Kun tämä palvelu nyt loppuu, tulemme tarjoamaan muita keinoja ja kanavia ajankohtaisen tiedon jakamiseen kanssanne. Meille on edelleenkin tärkeää luoda dialogia meille yhteisesti tärkeistä aiheista.
Haluan lämpimästi kiittää uskollisia lukijoitamme ja toivon, että mahdollisimman moni teistä siirtyy myös uutiskirjeemme tilaajaksi tai jatkaa yhteydenpitoa Diakonissalaitoksen ystävänä.

Olli Holmström

> Tilaa uutiskirjeemme: hdl.fi/uutiskirjeet

> Liity ystäväyhdistykseen: hdl.fi/ystavayhdistys